P E T R A  V A R L

eng | slo

©2020 Petra Varl

Prostor v dveh dejanjih, Prvo dejanje, instalacija, dogodek, lesena kocka, zapakirana umetniška dela, megla, asistentka, stanovanje Petre Varl, Ljubljana, 2020-2021 (foto: Tomaž Šantl)

Prostor, prvo dejanje Prostor, prvo dejanje Prostor, prvo dejanje Prostor, prvo dejanje Prostor, prvo dejanje

Prvo dejanje
Prostor naseljuje koreografija preostanka podob, ki jih je umetnica ustvarila v preteklih tridesetih letih svojega delovanja. A vendarle podobe niso več vidne, temveč brezkompromisno in neprodušno zaprte v nov umetniški objekt. Gesto je mogoče razumeti kot umetničino obračunavanje z lastno preteklostjo, ustvarjanje nekakšnega kataloga raisonné, ki pa mu je odvzeta njegova funkcija in namesto tega naseljuje razstavni prostor kot objekt, ki napoveduje umetničin trenutni in bodoči interes.

 


 

Prostor v dveh dejanjihDrugo dejanje, instalacijadogodek, lesena kocka, luč, zvok, megla, kovinsko ležiče, dve zlati odeji, 1-2 gledalca, asistentkaumetničino stanovanjeVodnikov trg 5a, Ljubljana, 2020-2021 (foto: Tomaž Šantl)

Prostor, drugo dejanje Prostor, drugo dejanje Prostor, drugo dejanje Prostor, drugo dejanje Prostor, drugo dejanje

Drugo dejanje
Umetnica v ospredje postavlja gledalčevo izkušnjo. Prostor, zvok, svetloba in telo niso le zunanji dejavniki, temveč so bistveni elementi za razumevanje umetničinega trenutnega razmisleka o umetniškem delu. Prostor tokrat združuje štiri individualne »aktivne snovi«, le te pa gledalca vpeljujejo v igro nepričakovanih vidikov in preizpraševanja razmerja, ki vznika med telesom in prostorom.

Besedilo Tevža Logarja

Katalog (pdf)

Prostor v dveh dejanjih
Petra Varl v sodelovanju z:
Tevž Logar, kustos
Matic Vrabič, arhitektura
Pascal Merat in Janez Grošelj, svetloba
Uroš Belantič, oblikovanje oblačil
Sašo Kalan, zvok

 

(avtor videa Tomaž Šantl)

 

Objave v medijih